Jump to content


- - - - -

Minibadge Suggestion/Submission ThreadShare your ideas/designs here!

badges spacebucks

 • Please log in to reply
135 replies to this topic

#41 charles

charles

  oh i hate that guy

 • Admin
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2,909 posts
 • Gender:m

Posted 10 December 2011 - 12:15 AM

First post updated.

archon of nothing
and lord of dispersing
but i cannot keep
my cursive phalanges
from fucking cursing


#42 Oracle

Oracle

  Plagued By Practical And A Mercenary Lust

 • Regulars
 • PipPip
 • 274 posts
 • Gender:m
 • Location:Southern California
 • Interests:The Dear Hunter...

Posted 10 December 2011 - 02:27 PM

AAAAHHHHHH I fucking love the tattoo badge!!!!
Slow down, take time to see the forest for the leaves.

#43 daniel

daniel

  BASED MOD

 • Mod
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2,623 posts
 • Gender:m
 • Location:Tennessee
 • Interests:Music and sitch.

Posted 17 April 2012 - 10:07 PM

Posted Image

We'll talk about how we'll change but we will never follow through.
Posted Image


#44 doobeedobedoo

doobeedobedoo

  The bAdmin

 • Admin
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,452 posts
 • Gender:m
 • Location:North Fucking Carolina
 • Interests:Bangin' broads

Posted 17 April 2012 - 10:37 PM

<3 the censored woman. all for this

Posted Image


#45 daniel

daniel

  BASED MOD

 • Mod
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2,623 posts
 • Gender:m
 • Location:Tennessee
 • Interests:Music and sitch.

Posted 17 April 2012 - 10:46 PM

I see what you did, Charles, I see what you did.

Posted Image

We'll talk about how we'll change but we will never follow through.
Posted Image


#46 Jank

Jank

  The One Who Janks

 • Regulars
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,305 posts
 • Location:Michicant

Posted 17 April 2012 - 10:47 PM

Needs some LATR-Dad badges for you and Sigs. And probably Henry.

Also, Zach's personal badge should definitely be Snorlax.
Posted Image

#47 RabbitRan

RabbitRan

  Eddie Eddie Eddie

 • Artistic Directors
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,378 posts
 • Gender:m
 • Location:Palm Coast, FL
 • Interests:art

Posted 17 April 2012 - 10:47 PM

View Postdaniel, on 20 November 2011 - 08:35 PM, said:

(╯□)╯︵ ┻┻

┬─┬ノ( _ ノ)

(ノಥ益ಥ)ノ ┻━┻

┬─┬ノ( _ ノ)

(ノಠ益ಠ)ノ彡

Quote

sǝbpɐq pǝʇsǝbbns ʇuǝɹɹnɔ

pǝsɐq ɥpʇ
sooʇʇɐʇ ɥpʇ
ʇsıʇɹɐ uɐɟ
buos ɥpʇ ɐ pǝɹǝʌoɔ
puɐq ǝɥʇ ʇǝɯ
sɹǝuʍo ןʎuıʌ
sɹǝpuǝʇʇɐ ʇɹǝɔuoɔ
sɹǝqɯǝɯ ǝɯıʇǝɟıן


pǝsɐq ɹʇɐן
sɹǝqɯǝɯ ɟʇɟ
ǝןdnoɔ ɹʇɐן
ʇsıʇɹɐ ɔıɥdɐɹb ɹʇɐן
ɹǝuʍo ʇɹıɥs ɹʇɐן
sɹǝʇsod pɐǝɹɥʇ ǝʌoן/ʇɥbıɟ
pǝuıoظ ɹɐǝʎ
(sʇsod x ɹǝd) sןǝʌǝן ʇsod


pǝsɐq ʇɐɥɔ
ʎǝsɐɔ ɥʇıʍ pǝʇʇɐɥɔ
(ǝǝpuǝʇʇɐ/ɹǝʇɹɐʇs) ʎʇɹɐd buıuǝʇsıן
sɹǝɯɯɐɔqǝʍ
sɹǝʇʇɐɥɔʎuıʇ


ןɐɹǝuǝb
˙ɔʇǝ/ʎɟıʇods/ɯɟ˙ʇsɐן
sظp ɯɟ˙ǝןqɐʇuɹnʇ
(sɹǝʇıɹʍ 'sʇsıʇɹɐ 'suɐıɔısnɯ 'sɹǝɯɐB) sǝıqqoɥ


sǝbpɐq ןɐuosɹǝd
ozzoןǝן - uoɯǝן zıן
sʇʇǝɹʇs - ǝʇıɯǝbǝʌ
ɐɹɐʇ - ɹıɐɥ pǝɹoןoɔıʇןnɯ/uooɯ ɹoןıɐs/sʇɐɔ
ɹǝʌןıs - ǝןןıʌɯɹɐɟ
sbıs - ɹǝʇsnqʇsoɥb
ǝǝqoop - uɐɯoʍ pǝɹosuǝɔ
ɥɔɐz - ǝqıɹɔsʇɐɥɔ
ǝןɔɐɹo - suɹnqǝpıs
ןǝıuɐp - ɹǝddıןɟǝןqɐʇ
ʎʞuɐظ - ؛‾؛
ıɹɐʞ - ɹǝɯɐǝɹʇs ʇɹǝɔuoɔ


OH MY GOD

#48 RabbitRan

RabbitRan

  Eddie Eddie Eddie

 • Artistic Directors
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,378 posts
 • Gender:m
 • Location:Palm Coast, FL
 • Interests:art

Posted 17 April 2012 - 10:48 PM

also, no personal badge for me?


):

#49 Mickey

Mickey

  Son, Don't Be Afraid To Call On Those Who Love You Most.

 • Regulars
 • PipPipPipPipPipPip
 • 834 posts
 • Gender:m
 • Location:Fargo, North Dakota
 • Interests:The Dear Hunter, video games and vinyl.

Posted 18 April 2012 - 01:48 AM

Whale badges.

#50 Sigafoos

Sigafoos

  SIGGITYFIGGITYFIGGITYFOOS

 • Admin
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,767 posts
 • Gender:no thanks
 • Location:Buffalo, NY
 • Interests:fnord

Posted 18 April 2012 - 07:54 AM

We need a beard badge.

charles linked me to some stuff yesterday. We might get a LATR economy here, with currency you earn and can spend on badges. The one plugin is fucking intense with a stock market and 401(k)s and stuff. I kind of want to give people Roth IRAs just for the hell of it.

I hope to set an example. You know, for children and stuff.


#51 Tara Lynn

Tara Lynn

  Illuminate and I Will Follow You

 • Mod
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,380 posts
 • Gender:f
 • Location:prescott, arizona

Posted 18 April 2012 - 11:58 AM

:Sheep:
No dammitz charles

#52 Jank

Jank

  The One Who Janks

 • Regulars
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,305 posts
 • Location:Michicant

Posted 18 April 2012 - 12:33 PM

I just want badges, I don't want to save for my forking retirement.
Posted Image

#53 Sigafoos

Sigafoos

  SIGGITYFIGGITYFIGGITYFOOS

 • Admin
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,767 posts
 • Gender:no thanks
 • Location:Buffalo, NY
 • Interests:fnord

Posted 18 April 2012 - 01:07 PM

Not with an attitude like that, at least.

I hope to set an example. You know, for children and stuff.


#54 Old Henry

Old Henry

  Triple Handsome Squidward

 • Stretts' Bitches & Tits
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,856 posts
 • Gender:m
 • Location:Virginia
 • Interests:D&D, Playing music, FLCL, Skateboarding

Posted 18 April 2012 - 01:14 PM

You might as well just give me a broken condom badge.

It'll be a foreshadowing we all saw coming.

Posted Image


#55 daniel

daniel

  BASED MOD

 • Mod
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2,623 posts
 • Gender:m
 • Location:Tennessee
 • Interests:Music and sitch.

Posted 18 April 2012 - 01:19 PM

View PostHenry, on 18 April 2012 - 01:14 PM, said:

You might as well just give me a broken condom badge.

It'll be a foreshadowing we all saw YOU coming.

We'll talk about how we'll change but we will never follow through.
Posted Image


#56 Old Henry

Old Henry

  Triple Handsome Squidward

 • Stretts' Bitches & Tits
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,856 posts
 • Gender:m
 • Location:Virginia
 • Interests:D&D, Playing music, FLCL, Skateboarding

Posted 18 April 2012 - 01:23 PM

View Postdaniel, on 18 April 2012 - 01:19 PM, said:

View PostHenry, on 18 April 2012 - 01:14 PM, said:

You might as well just give me a broken condom badge.

It'll be a foreshadowing we all saw YOU coming.

Posted Image

Posted Image


#57 daniel

daniel

  BASED MOD

 • Mod
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2,623 posts
 • Gender:m
 • Location:Tennessee
 • Interests:Music and sitch.

Posted 18 April 2012 - 01:25 PM

Posted Image

We'll talk about how we'll change but we will never follow through.
Posted Image


#58 daniel

daniel

  BASED MOD

 • Mod
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 2,623 posts
 • Gender:m
 • Location:Tennessee
 • Interests:Music and sitch.

Posted 23 April 2012 - 01:31 AM

Some ideas for badges

Members
Ca$ey - pizza
Eddie - rabbit
Henry - pot leaf
Gabriele - italian flag/something italian/jersey shore

Latr
Rep Badges, a badge for every 100 rep points.
Top Poster Badge, maybe it would encourage people to post more.

chat
drawing board badge
all-nighter badge
daychat badge

General
Facebook badge, if you're friends with latr members on facebook
board game geek badge
Kid badge, for members with kids.

We'll talk about how we'll change but we will never follow through.
Posted Image


#59 Sigafoos

Sigafoos

  SIGGITYFIGGITYFIGGITYFOOS

 • Admin
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • 3,767 posts
 • Gender:no thanks
 • Location:Buffalo, NY
 • Interests:fnord

Posted 23 April 2012 - 11:44 AM

IF YOU ARE A LIFETIME MEMBER:

PM me and I'll give you the badge.

I hope to set an example. You know, for children and stuff.


#60 Jank

Jank

  The One Who Janks

 • Regulars
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • 1,305 posts
 • Location:Michicant

Posted 23 April 2012 - 11:55 AM

Posted Image
Posted Image

Also tagged with badges, spacebucks

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users